Дамакра е група от фирми, които са сред водещите в сектора на бързо-оборотните хранителни продукти, напитки, продукти за красота и такива за битова химия. Дружеството осъществява дейността си с клиенти и доставчици от редица държави в Европа и Азия. Основен пилон, обуславящи успешното развитие на компанията е дългосрочния подход към своя екип, бизнес операции и партньори.

От 2016 г групата сложи началото на бизнес операции в Полша и Румъния. 

Аген ООД
 
© damakra.com. Всички права запазени. Онлайн магазин от