ДАМАКРА е модерна българска компания в сектора на бързо-оборотните хранителни продукти и напитки. Започнахме през 1990 година. Мисията на групата е да осигурява адекватни на пазарното търсене продукти, като съставна част от цялостни пазарни решения. Решения, които са взаимно изгодни по цялата верига за доставка до консуматора. Фокусирани сме върху продукти и марки, които намират масов прием на нашия и на международните пазари. Основа за това е мотивираният, квалифициран и отдаден на работата си екип.

Стратегията ни е ориентирана към изграждането на дългосрочни взаимоотношения с партньорите ни, като ние на намираме разлика в отношението към доставчик или клиент. Непрекъснато се стремим да сме на лидерска позиция в нашите приоритетни ниши и дейности. Водещи бизнес принципи за нас са коректността, лоялността и непрекъснато прилагане на иновации, даващи висока добавена стойност и конкурентно предимство на нашите партньори.

© damakra.com. Всички права запазени. Онлайн магазин от