Международна Дейност

Дамакра е група от фирми, които са сред водещите в сектора на бързо-оборотните хранителни продукти, напитки, продукти за красота и такива за битова химия. Дружеството осъществява дейността си с клиенти и доставчици от редица държави в Европа и Азия. Основен пилон, обуславящи успешното развитие на компанията е дългосрочния подход към своя екип, бизнес операции и партньори.

От 2016 г групата сложи началото на бизнес операции в Полша и Румъния. 

Аген ООД
 
  • AYGE
  • Artur
  • MIESZKO
  • Gunz
  • Croco
  • Perfex
  • Wiebold
  • Pokka
  • Dellos
  • Nestle Alegria